Beton mikser

  • Portable small electrical self loading drum cement concrete mixer machine

    Göçme kiçi elektrik öz-özüni ýükleýän deprek sement beton garyjy maşyn

    söwda merkeziniň kiçi göçme beton garyndylary gurluşyk we öý energiýasy üçin, kiçi we orta göwrümli gurluşyk taslamalary üçin.Az mukdarda guradyjy palçyk, gips, taýajyk, palçyk, beton we başgalary garmaly.Şeýle hem mal iýmitlerini garyşdyrmak we tohumlary bejermek üçin ulanmak üçin ajaýyp we täsirli.Gury gaty, plastmassa, suwuk, ýeňil süňkli beton we dürli minomlary garyşdyryp biler.Garyşyk çelek berk we çydamly, çalyşmak aňsat.Dürli iri we orta ölçegli prefabrik zawodlar we dürli gurluşyk meýdançalary, ýollar, köprüler, howa menzilleri, tuneller we beýleki taslamalar üçin amatly.Kiçijik mikser zyňylýan awtoulag bilen düzülip bilner we dürli gurluşyk gurallary üçin iň amatly ýerine ýetiriji.