Gidrawlik jak

 • 10 Ton Hydraulic Tire Bead Breaker ruck combi style tire bead breaker with pump

  10 tonna gidrawlik teker monjuk döwüjisi nasos bilen teker monjuk döwüjisi

  LANDER # 6125 (LDTC-05) Gidrawlik teker monjuk döwüjisi toplumy 10 000 funt bilen sekuntda monjuklary döwýär.güýç.Oba hojalygynyň tigirlerinde we 5 ″ Maks bilen bir, iki we üç bölekli ýük awtoulag tekerlerinde we tekerlerinde ulanmak üçin ajaýyp.Eňegiň açylmagy.

 • Manufacturer wholesale 50t screw jack 3.2t-100t mechanical screw jack

  Öndüriji lomaý 50t nurbat jak 3.2t-100t mehaniki nurbat jak

  Nurbatlar demir ýol ulaglaryna hyzmat etmek, magdanlar, gurluşyk in engineeringenerçilik goldawy, agyr zatlary umumy götermek we düşürmek üçin ulanylýar.Göçme, saklamak aňsat we ulanmak ygtybarly bolany üçin, ykjam götermek amallarynda giňden ulanylýar.Mysal üçin, demir ýol ulagy götermek maksadyna ygtybarly we ygtybarly ýetmek üçin ok obasyny we polat şöhle gurluşyny çalşyp biler.

 • mechanical jack

  mehaniki jak

  Mehaniki Jek / Rack Jek
  El bilen işleýän polatdan ýasalan gap, mehaniki geçiriş prinsipi bilen işlenip düzülendir. Bu abatlamakda we goldamakda we ş.m. ulanylýan iň oňat göteriji gurallaryň biridir. Tizligi götermek ýa-da peseltmek gözegçilik astynda,
  Mundan başga-da, nebit syzanda beýikligi we tizligi peselýän umumy gidrawliki jaklaryň ýetmezçiligini ýeňip geçýär.

 • 3 ton portable manual hydraulic trolley wheel floor jack for car

  Awtoulag üçin 3 tonna göçme el bilen gidrawlik trolleý tigirli pol

  Bu hünärmen pol, garaageslarda we senagat ussahanalarynda gündelik ulanmak üçin gurlupdyr.
  1. çeýe dişli görnüşli nurbat klapan bilen agyr ýük we çalt götermek.
  2. polirlenen hrom silindrli goçlar we ýokary hilli möhürler uzak ömri üpjün edýär
  ýag syzmazdan.
  3. Çydamlylygy we ygtybarlylygy üçin Robert kebşirleýji raf.
  4. durnuklylyk we howpsuzlyk üçin skit rezin pad bilen agyr ýükli eýer.
  gidrawlik jak, pol jakasy, gidrawlik pol

 • 4X4 off road recover 20″ 33″ 48″ 60″ hi lift Farm Jack

  4X4 ýoldan 20 ″ 33 ″ 48 ″ 60 ″ ýokary göteriji ferma Jek

  4 × 4 ýa-da 48 ″ 60 ″ Fermer Jek üçin dikeldiş jek.Bahalandyryldy

  Islendik fermada, durmuş ýörelgesinde köp ulanylýar we 4 × 4-de islendik başdan geçirmeler üçin hökmany zat

  Gradeokary derejeli polatdan gurlan we hil we berklik üçin takyk standartlara laýyklykda gurlan

  Uzyn dowamly gutarmagy üpjün etmek we posuň öňüni almak üçin ýokary hilli boýag ulanylýar, aňsat arassalanmak üçin ýag, ýag we hapa çydamly.

  Düzülip bilinýän ýokarky gysgyçlar, dik polat standartynyň islendik ýerinde gysyp biler

  Götermek üçin tutawaç rahatlyk we has gowy tutmak üçin rezin reňkli tutawaçdyr

 • Supply 1-50 Ton Hydraulic bottle jack adjustable good quality jack

  1-50 tonna gidrawlik çüýşäni sazlap bolýan gowy hilli jak bilen üpjün ediň

  * Material: Esasan # 45 polat, çoýun.
  * Funksiýa: Awtoulag abatlanylanda ulanmak.
  * Aýratynlyk: Mini we göçme.
  * Dürli müşderileri kanagatlandyrmak üçin dürli bahalar, reňkler we moda dizaýnlary bar.
  * Univershliumumy görnüş, özleşdirilen.
  * Qualityokary hilli we amatly baha.
  * Çalt eltmegiň wagty.

 • Air Hydraulic Jack Truck Repair Pneumatic Hydraulic Floor Jack 80 Ton

  Howa gidrawlik Jek ýük awtoulagyny abatlamak Pnewmatik gidrawlik pol Jek 80 tonna

  Howa gidrawliki, şeýle hem gidrawlik jak, pnewmatik gidrawlik jak, pnewmatik awtoulag jak, gysylan gazy güýç hökmünde kabul etdi, 50 tonnalyk gidrawliki suwuk basyş we teleskopik gidrawlik silindr bilen birleşdirilen täze görnüşli pnewmatik gidrawlik göteriji enjamdyr. kiçi göwrümli, ýeňil agramly, aňsat işlemek, wagt tygşytlamak, zähmet tygşytlamak, uly kuwwat we ş.m. artykmaçlyklary awtoulag, traktor we ş.m. bejermekde ulanmak üçin amatly.

 • Portable 3 ton Lifting Car Air Bag Jack Pneumatic Bag Jack

  Göçme 3 tonna göteriji awtoulag howa ýassygy Jek Pnewmatik halta Jek

  Pnewmatik gidrawlik önümleri, gysylan gazy güýç, suwuk basyş we täze göteriji enjamyň teleskopik gidrawliki silindri hökmünde ulanmak, ajaýyp dizaýny, kiçi göwrümi, ýeňil agramy, işlemegi aňsat, wagt we energiýa, beýik göteriji tonnajy , likwidlilik götermekde giňden ulanylýar, esasanam awtoulaglar, traktorlar we beýleki transport abatlaýyş pudagy üçin amatly.