Pulle blok

  • Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block

    Agyr ýükli goşa gyrkyjy Swivel sim ýüpi pleýli blok

    Kasna amatly we ýönekeý gurluşly möhüm göteriji gural.ulanyjynyň islegine görä önümçiligiň modeli 0,3-den 320T aralygyndadyr.
    Pulleý blok ammar awtoulag önümçiliginde, guýma enjamlarynda, transport enjamlarynda we ş.m. götermek, mehaniki önümleri goldamak üçin giňden ulanylýar.
    göteriji tigir ýönekeý gurluşly we amatly ulanmak bilen möhüm göteriji guraldyr.Tigiriň, polat ýüpüň we ýokary agramly ýükleriň ugruny üýtgedip biler, esasanam şemal aýnasy, mast we beýleki göteriji enjamlar bilen birleşdirilen tigir.Gurluşykda gurnamakda giňden ulanylýar.Onuň standarty 0.03-200T we tigirler ondan ýokary däl.Göteriş gurallarymyzda çeňňekler, zynjyr halkalary, göteriji halka, el şöhlesi bar.Islegiňize görä saýlap bilersiňiz.