Elektrik zynjyryny ýokarlandyrmak

 • Electric Chain Hoist 3 Ton 1 Ton Electric Chain Hoist

  Elektrik zynjyry göteriji 3 tonna 1 tonna elektrik zynjyry göteriji

  * Gabyk:
  1. “Maxload Electric Chain Hoist” ýeňil alýuminiý garyndy gabygyndan, ýeňil, ýöne gaty.
  2. Sowadyjy fin bilen, aňsat we çalt ýylylygy çykaryň.

  * Arakesme ulgamy:
  1. Magnit tormoz enjamy, ýokary göterijini gulplaň
  2. Mehaniki tormoz, goşa tormoz ulgamy, has ygtybarly.

  * Çäklendirmek:
  Howpsuzlyk üçin zynjyrlaryň artmagyny gadagan etmek üçin ýokary we aşak Limit Switch bilen.

  * Zynjyr:
  FEC G80 zynjyry, Originaaponiýadan getirilen Origina.Anti-pos we poslama garşy

 • Portable Lifting DHS Electric Chain Hoist electric hoist 1t 2t 3t 5t 10t

  Göçme göteriji DHS elektrik zynjyry göteriji elektrik göteriji 1t 2t 3t 5t 10t

  DHS görnüşli elektrik zynjyry göteriji ýeňil agramy we amatly aýratynlyklary saklady, el bilen zynjyr göterijisini gowulaşdyrdy, göteriş tizligini we el zynjyryny ýokary göterip, ykjam, ýeňil agram, ýokary netijelilik, ulanmak aňsat artykmaçlyklary düzýär we el göterýär. we ýönekeý tehniki hyzmat.kiçi tizlikli material işlemek, enjamlary oturtmak, gurluşyk we magdançylyk we in engineeringenerçilik ugurlary üçin syýahat.ygtybarly we ygtybarly, ulanylyşyna ynanyp bolar.