mehaniki jak

  • mechanical jack

    mehaniki jak

    Mehaniki Jek / Rack Jek
    El bilen işleýän polatdan ýasalan gap, mehaniki geçiriş prinsipi bilen işlenip düzülendir. Bu abatlamakda we goldamakda we ş.m. ulanylýan iň oňat göteriji gurallaryň biridir. Tizligi götermek ýa-da peseltmek gözegçilik astynda,
    Mundan başga-da, nebit syzanda beýikligi we tizligi peselýän umumy gidrawliki jaklaryň ýetmezçiligini ýeňip geçýär.