açyk kiçi kran

  • 360 Degrees Reotation Outdoor Mini Lifting Crane 500KG 1000KG Mini Crane

    360 dereje açyk meýdanda kiçi göteriji kran 500KG 1000KG kiçi kran

    Gurluşykda ulanmak üçin kiçi ykjam kran gaty oňat öndürijilik, kiçi enjamlaryň we enjamlaryň örän giň gerimini ulanmak.Bu açyk kiçi kran üçekden izolýasiýa, beton guýmak üçin ulanylýar, bezeg kompaniýalarynda, gurnama kompaniýalarynda, işleýän toparlarda, hereket edýän kompaniýalarda, gurluşyk toparlarynda we ş.m.Göçme kiçi kran kiçi, ýeňil agramly, ýokary tizlikli, çalt, gurmak aňsat, esasy oýnamak, işlemek aňsat, ýokary netijelilik.