palet

Gysga düşündiriş:

Ownuk göwrümli gidrawliki enjam, tutawaç, wilka we tigirler bilen birleşdirilen el palet jakasy. Mehaniki enjamlary adam güýji bilen herekete getirmek üçin, aşa ýüküň goragyny üpjün etmek, artykmaç ýüküň öňüni almak, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak üçin içerki kömekçi klapan.Logistika, ammar, zawodlar, hassahanalar, mekdepler, söwda merkezleri, howa menzilleri, sport meýdançalary, stansiýa howa menzilleri we ş.m. giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görkezme: lýuboý çukuryna wilka götermek, paletli ýüküň göterilmegine we ýykylmagyna ýetmek üçin gidrawliki ulgamy herekete getirmek we geçirmek işini tamamlamak üçin adam güýji bilen.Palet konweýerleri üçin iň aňsat, iň täsirli we iň köp ulanylýan we işleýän gural.

El paletli awtoulag

Model

VHB-2

VHB-2.5

VHB-3

VHB-5

Kuwwat (kg)

2000-nji ýyl

2500

3000

5000

Min.fork beýikligi (mm)

75

Maks.fork beýikligi (mm)

195

Maks.lifting beýikligi (mm)

> = 110

Giňligi umumy (mm)

550

685

Çeňňegiň uzynlygy (mm)

1150/1220mm

Çeňňegiň ululygy (mm)

150 * 55

160 * 60

Wheelük tigir (mm)

80 * 70

Rul (mm)

180 * 50

Arassa agramy (kg)

68

73

80

130

El forklift / El bilen işleýän staker

Kiçijik ammarlarda, önümçilik ýa-da bölekleýin gurşawda, gündelik iş tertibiňizi optimizirlemeli giriş derejesi.Örän kiçijik ölçegi sebäpli, bu staker çäkli ýerlerde güýçli taraplaryny oýnaýar. Dar giňişlikde hereket edip bilýär, işlemek aňsat we köp zähmet tygşytlaýar.

El bilen ýasamagyň artykmaçlyklary

1) Polatdan berk gurluşyk.
2) Ölümleri we skidleri we paletleri daşamakdan meseleleri çözmek üçin tygşytly göteriji.
3) Adaty gapylara gabat gelmek we dykyz ýerlerde işlemek üçin ýeterlik berk we ykjam.
4) Smoothumşak öndürijilik we ajaýyp çydamlylyk üçin döredilen takyklyk.
5) Aýak ýa-da el dolandyryşlary bilen işleýän götermek funksiýasy.
6) Az güýji bolan gidrawlik nasosyň iň täze tehnologiýasy.Iň ýokary hilli nemes oturgyç toplumy.

Arza

- Elektrostatik poroşok örtügini ulanmak, örtmek we has özüne çekiji
- Daş görnüşi we berkligi
- Ykjam dizaýn, çeýeligi we tagallasy
- Enjamlaryň arzanlygy, ýokary iş netijeliligi
- Ulanmak aňsat, mylaýym aýallar, ýaşuly adamlar we şol bir ýagtylygyň işlemegini aňsatlaşdyrmak

Aýratynlyklary

beýgelýän silindr we dolandyryş bölekleri, ýokary göteriji gol we zynjyrly tigir bölekleri, gantry we arka tigir bölekleri.
Lift el bilen ýa-da pedal gidrawliki enjam bilen agramlary göterýär we el bilen çekmek we pes ýagdaýda iteklemek bilen agramlary ýükleýär.
Oilag çalýan klapan gidrawliki enjamda ýerleşdirildi.
Aşakdaky tizlik gidrawliki ulgamyň we howpsuzlygyň dogry hereketini üpjün edip, pedal arkaly dolandyrylýar.

Bellik

Lighteňil düşüriş we dürli displeýler suratdaky elementiň reňkini hakyky zatdan azajyk tapawutlandyryp biler.Rugsat berlen ölçeg +/- 1-3 sm.

Capük kuwwaty

kg

1000

1500

2000-nji ýyl

3000

Maks Lifting beýikligi

mm

1600 ýa-da ýöriteleşdirilen beýiklik

Çeňňegiň beýikligi

mm

200-580

240-580

240-580

280-580

Fork sazlanylýan giňlik

mm

580

580

580

580

Aýagyň içki giňligi

mm

730

730

730

730

Aýagyň umumy giňligi

mm

900

900

900

900

Aýaklary arassalamak

mm

90

90

90

90

Fork ýerini arassalamak

mm

60

60

60

60

Tizligi ýokarlandyrmak

mm / s

20

20

20

20

Aşak tizligi

mm / s

sazlap bolýar

Radiusy öwürmek

mm

801380

801380

801380

801380

Umumy uzynlyk

mm

1400

1400

1400

1400

Umumy giňlik

mm

730

730

730

730

Umumy beýiklik

mm

1940

1940

1940

1940

Fork giňligi

mm

10

12

12

14/16

Material

-

10 # kanal polat

12 # kanal polat

12 # Polat

14/16 # Joist / C polat

Arassa agram

kg

145

160

175

215/230


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň