Göçürilýän paýlar

  • Carrying Roller 180 degree  Moving Transporting Heavy duty 6T to 100T cargo trolley moving roller Skate

    Roll götermek 180 dereje Hereketli transport 6T-dan 100T ýük trolleýsi hereketlendiriji rolik Skate

    Göçürilýän konki go carük trolleýsi agyr zatlaryň nirä göçürilmeli ýerinde ulanylyp bilner.Skükleriň aňsatlyk bilen ýerleşmegine mümkinçilik berýän rolikli rolik ýa-da jak bilen ýük göterilip bilner.Uly diametrli möhürlenen neýlon rolik, hereketiň aňsatlygyny üpjün edýär we ýüküň ýaýramagyny üpjün edýär, ýokary hilli poly ýokary nokatlaryň we ýagyň / ýagyň hapalanmagyndan goraýar.Tigirler mugt hyzmat edýär we götermek we ýerleşdirmek aňsatlygy üçin tutawaçlar bilen enjamlaşdyrylandyr.
    Hereket edýän we aýlanýan harytlara degişlidir.Bu önüm ýokary hilli pes ugleroddan ýasalan polat önümçiligini ulanýar