Asma göteriji enjamlar Elektron sanly asma kran şkalasy 10 tonna-50 tonna

Gysga düşündiriş:

Elektron kran masştabynda OCS girişleri:
Simsiz elektron kran şkalasy we LED displeý kran şkalasy bilen üpjün edýäris.

Bu çeýe kran terezisi, asylan ýükleri ölçemegi aňsatlaşdyrýar.

Howpsuzlygy göz öňünde tutup, her şkalada howpsuz aralykda işlemäge mümkinçilik berýän adaty uzakdan dolandyryş bar.

Howpsuzlyk bilen aýlanýan çeňňek durnuklylygy üpjün edýär we asylan elementi ygtybarly saklaýar.

Contrastokary kontrastly gyzyl LED displeýi we görkezijileri islendik yşyklandyryş şertlerinde okamak aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Amatly saklamak funksiýasy, agramy aýrylandan soň ekranda okalmagyny görkezýär we operatora agramy ygtybarly ýazmaga mümkinçilik berýär.

Her bir model, şkalany elektrik energiýasynyň ýok ýerlerinde ulanmaga mümkinçilik berýän içerki zarýad berilýän batareýany hödürleýär.

Enjamlar 40 ýyldan gowrak wagt bäri dünýä derejesinde we deňagramlylygy öndüriji bolup durýar.

Dürli programmalary dolandyrmak üçin dürli aýratynlyklar bilen ýokary hilli önümleri getirmegimize ynanyň

Sanly simsiz kran şkalasy

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton

Spesifikasiýa

Önümiň ady Simsiz 2T-den 15T OCS kran terezisi
No.ok. OCS-WZ-3T
Harydyň görnüşi Sanly simsiz kran terezisi
Marka ady Agyrlyk
Material Döküm alýumin garyndysy, 360 aýlanyp bilýän çoýun çeňňek
Agram birlikleri kg
Iň ýokary kuwwat 3t
Kuwwatlylygy 20kg
Bölünmek 1kg
Ekran Gyzyl söz bilen LED displeý
Batareýa Gaýtadan zarýad berilýän batareýa
Batareýanyň ömri 3 ýyl
Takyklyk synpy OIML III
Tare aralygy Iň ýokary kuwwatlylygy 100%
Bahalandyrylan ýük 3000 kg
Temperaturany tygşytlamak -25 ℃ ~ 55 ℃
Işleýän çyglylyk 10% -80% RH
Maks.Howpsuzlyk artykmaç ýük Iň ýokary kuwwatlylygy 100%
Ahyrky artykmaç ýük Iň ýokary kuwwat 200%
Durnukly wagt <= 10s
Elektrik üpjünçiligi AC: 220V 50HZ;DC: 4V / 4mA
Armyly et 10-15 min
Funksiýa Nol sazlamak, ýyrtmak, agram ýygnamak, sanamak

Potensial we bölünişik

Model

OCS-WZ-2T

OCS-WZ-3T

OCS-WZ-5T

OCS-WZ-10T

OCS-WZ-15T

Iň ýokary mümkinçilik

2000 kg

3000 kg

5000 kg

10000 kg

15000 kg

Iň pes mümkinçilik

10kg

20kg

40kg

80kg

120 kg

Bölünmek

1kg

1kg

2kg

5kg

5kg

OCS elektrik kran terezisi

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton

Önümiň ady OCS göçme senagat elektrik kran terezisi
No.ok. OCS-3T
Harydyň görnüşi Sanly kran terezisi
Marka ady Agyrlyk
Material Döküm alýumin garyndysy, 360 aýlanyp bilýän çoýun çeňňek
Agram birlikleri kg
Ekran Gyzyl söz bilen LED displeý
Batareýa Gaýtadan zarýad berilýän batareýa
Batareýanyň ömri 3 ýyl
Takyklyk synpy OIML III
Tare aralygy Iň ýokary kuwwat
Bahalandyrylan ýük 3000 kg
Işleýiş temperaturasy -10 ℃ ~ 40 ℃
Işleýän çyglylyk 10% -80% RH
Maks.Howpsuzlyk artykmaç ýük Iň ýokary kuwwatlylygy 100%
Ahyrky artykmaç ýük Iň ýokary kuwwatlylygy 151%
Durnukly wagt <= 10s
Öýjük ýükläň AC: 220V 50HZ;DC: 4V / 4mA
Funksiýa nol sazlamak, ýyrtmak, agramy ýygnamak, sanamak

Potensial we bölünişik

Model

OCS-500KG

OCS-1T

OCS-3T

OCS-5T

Iň ýokary mümkinçilik

500kg

1000 kg

3000 kg

5000 kg

Min.Potensial

4kg

10kg

20kg

40kg

Bölünmek

20g

500g

1kg

2kg

reňk

çal

çal

mämişi

mämişi

Beýleki OCS seriýalary

 

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton (3)

Aýratynlyklary

Okamagyň durnukly wagty <10s
Aralygy görmek 8-10 metr
Uzakdan dolandyryş aralygy 8-10 metr
IP derejesi IP54
Iň ýokary ygtybarly ýük 150% FS
Ahyrky artykmaç ýük 300% FS
Işleýiş temperaturasy -20 ° C ~ + 50 ° C.
Otnositel çyglylyk <95%
Ölçegli bedeniň elektrik üpjünçiligi 6V4Ah gurşun-kislotanyň zarýad berilýän batareýasy
Uzakdan dolandyrmagyň elektrik üpjünçiligi 3VDC

Suratlar

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton (9)

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton (2)

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton (1)

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton (6)

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton (4)

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton (7)

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton (3)

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton (5)

Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton (8)

Satyn almagyňyzyň islegiňizi kanagatlandyrjakdygyna göz ýetirmek üçin iň oňat tehniki we amaly maslahat bermegi wada berýäris.
Satuwdan soňky 1 ýyl hyzmat!
OEM elektrik zynjyryňyzy ýokary göterýär.
Biziň bilen işewür gatnaşyklaryňyz islendik üçünji tarap üçin gizlin bolar
has giňişleýin maglumat gerek bolsa, e-poçta iberiň: rebecca at hoist-cran dot com
Siziň ünsüňiz ýokary baha berler!

Hyzmatlarymyz

1. Müşderi
Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryna sarpa goýýarys we düşünmäge synanyşýarys we olar bilen uzak möhletli hünär gatnaşyklaryny gurmaga synanyşýarys.Her bir müşderiniň kanagatlanmagy biziň esasy maksadymyz we işimizi alyp barmak üçin itergi.
2. Adamlar
Topar bolup işleýäris we birek-birege hormat goýýarys.Güýçli, başarnykly we bilimli toparymyz iň uly baýlyk we işiň aýrylmaz bölegi hökmünde baha berilýär.
3. Haryt
Önümlerimiz ýokary hilli standartlara laýyk gelýär we öndürijiler tarapyndan elmydama laýyklyk şahadatnamasy bilen gelýär.
4. öndürijilik
Müşderimize we adamlara ýokary hilli hyzmatlary bermek we adamlara dogruçyllyk bilen çemeleşmegi öz içine alýan ýokary öndürijilik we kanagatlanma gazanmagy maksat edinýäris.
5. Mugt nusga we OEM hyzmaty
Size mugt nusgalar berip bileris we OEM hyzmatymyz bar, logotipiňizi bellige goýup bileris we web sahypasynda zerur maglumatlary hem goýup bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary