Bahar balansy 15-22kg 50-60kgs Asma gural Bahar balanserini senagatda ulanmak

Gysga düşündiriş:

“Bahar Balancer” maşynlary we enjamlary togtatmak üçin enjamdyr.Kabel çekilen deprek sebäpli kabel çykarylsa ýa-da alynsa-da dartgynlylyk durnukly saklanýar.Şonuň üçin bahar balansçylary gurallary çukurda saklap, gurallaryň çeýe ýerleşmegi üçin işläp biler.Işçiler az ýadawlyk bilen rahat işlemekden lezzet alyp bilerler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Goýmalar

Önüm ýygnamak liniýasy üçin guralyň saklanmagy.
Freygy-ýygydan berkidiji skrewa, boltlar we hozlar.
Jig, gural, kebşirleýiş ýaragy we ş.m.

Üstünlikleri

Balanserler iş netijeliligini ýokarlandyrýar we işçileriň ýadawlygyny peseldýär.
Balanserler guralyň ýagdaýyny durnuklaşdyrýar we takyk işe goşant goşýar.
Balanserler zeper ýetmedik gural ýasamak üçin elýeterlidir.
Islendik elektrik ýa-da pnewmatik güýç talap edilmeýär we howpsuz işlemek bolýar.

Bahar balanseriniň aýratynlyklary

TYPE Mümkinçilik Iň ýokary mümkinçilik Kabel syýahaty NW
EW-3 1kg 3kg 1.3m 1.6kg
EW-5 3kg 5kg 1.3m 1,7 kg
EW-9 5kg 9kg 1.5m 4.7 kg
EW-15 9kg 15kg 1.5m 5kg
EW-22 15kg 22kg 1.5m 8kg
EW-30 22kg 30 kg 1.5m 8.5kg
EW-40 30 kg 40kg 1.5m 10.5kg
EW-50 40kg 50kg 1.5m 11kg
EW-60 50kg 60kg 1.5m 11.5kg
EW-70 60kg 70 kg 1.5m 12kg
EW-80 70 kg 80kg 1.5m 12.5kg
EW-100 80kg 100kg 1.5m 27 kg
EW-120 100kg 120 kg 1.5m 28kg
EW-140 120 kg 140 kg 1.5m 28.5kg
EW-160 140 kg 160 kg 1.5m 29kg
EW-180 160 kg 180 kg 1.5m 29.5kg
  • normal quality
  • spring balancer detail
  • High quality
  • hoist tools
  • spring balancer photos

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň