Önümler

 • Permanent 600kg lifting magnet /magnetic lifter 5 ton for lifting / handing sheets steel

  Polatlary götermek / gowşurmak üçin hemişelik 600 kg göteriji magnit / magnit göteriji 5 tonna

  Magnit göterijiler hemişelik güýji üpjün edýän güýçli NdFeB magnit materialyndan ýasalan güýçli magnit ýoluna eýe.Hemişelik magnit göterijilerimiz dürli pudaklarda ulanylýar.Hemişelik magnit göterijilerimiz demir, polat bloklar, silindr we beýlekileri göterip bilerler we ýüklemegiň, düşürmegiň we hereket etmegiň çalt we amatly usulyny üpjün edip bilerler.Hemişelik magnit göterijilerimiz zawodlar, ammarlar, duralgalar we transport üçin iň amatly göteriji enjamdyr.

 • 12/24v 500kg 1000kg mini electric vehicle-mounted winch pickup truck crane

  12 / 24v 500kg 1000kg kiçi elektrik ulagy bilen oturdylan şkaf ýük maşynynyň krany

  Kiçijik awtoulag göteriji kran ulagda oturdylan elektrik kran, DC12V Awtoulag güýji kuwwatly .Siz açyk ýerde açyk ýerde amatly.
  Kiçijik awtoulag göteriji kran giňden ulanylýar, esasan ýeňil agramly wagon, furgonlar, ýükleýji duralga, platforma üçin ulanylýar .Görite aýratynlyk, ykjam gurluş, ýeke ululyk, iň ýeňil agram iň az otagy alýar.

 • 2 ton 3ton portable air folding hydraulic car shop engine hoist crane

  2 tonna 3ton göçme howa bukulýan gidrawlik awtoulag dükanynyň dwigateli göteriji kran

  1. Çäkli dükanlar üçin niýetlenendir.
  2. Easyeňil saklamak üçin bukjalar.
  3. Iň ýokary çydamlylyk üçin agyr polat gurluşyk.
  4.Bum güýçlenmek we çeýeligi ýok etmek üçin berkidilýär.
  5. 8 tonnalyk goç öz içine alýar.
  6. Easyeňil ýerleşdirmek üçin agyr polat rolikler.
  7.Front rolikler hereketiň öňüni almak üçin howpsuzlyk tormozyny öz içine alýar.
  8.Teleskopiki bum 4 pozisiýa üpjün edýär.
  9. Howpsuzlyk berkitmesi bilen agyr polat çeňňegi öz içine alýar.
  10. Iň ýokary durnuklylyk üçin giň esas.

 • 360 Degrees Reotation Outdoor Mini Lifting Crane 500KG 1000KG Mini Crane

  360 dereje açyk meýdanda kiçi göteriji kran 500KG 1000KG kiçi kran

  Gurluşykda ulanmak üçin kiçi ykjam kran gaty oňat öndürijilik, kiçi enjamlaryň we enjamlaryň örän giň gerimini ulanmak.Bu açyk kiçi kran üçekden izolýasiýa, beton guýmak üçin ulanylýar, bezeg kompaniýalarynda, gurnama kompaniýalarynda, işleýän toparlarda, hereket edýän kompaniýalarda, gurluşyk toparlarynda we ş.m.Göçme kiçi kran kiçi, ýeňil agramly, ýokary tizlikli, çalt, gurmak aňsat, esasy oýnamak, işlemek aňsat, ýokary netijelilik.

 • semi electric stacker
 • pallet truck pallet jack high quality for transport goods

  ulag harytlary üçin palet ýük maşyny palet jak

  Ownuk göwrümli gidrawliki enjam, tutawaç, wilka we tigirler bilen birleşdirilen el palet jakasy. Mehaniki enjamlary adam güýji bilen herekete getirmek üçin, aşa ýüküň goragyny üpjün etmek, artykmaç ýüküň öňüni almak, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak üçin içerki kömekçi klapan.Logistika, ammar, zawodlar, hassahanalar, mekdepler, söwda merkezleri, howa menzilleri, sport meýdançalary, stansiýa howa menzilleri we ş.m. giňden ulanylýar.

 • Hand forklift / Manual  stacker

  El forklift / El bilen işleýän staker

  Kiçijik ammarlarda, önümçilik ýa-da bölekleýin gurşawda, gündelik iş tertibiňizi optimizirlemeli giriş derejesi.Örän kiçijik ölçegi sebäpli, bu staker çäkli ýerlerde güýçli taraplaryny oýnaýar. Dar giňişlikde hereket edip bilýär, işlemek aňsat we köp zähmet tygşytlaýar.

 • Carrying Roller 180 degree Moving Transporting Heavy duty 6T to 100T cargo trolley moving roller Skate

  Roll götermek 180 dereje Hereketli transport 6T-dan 100T ýük trolleýsi hereketlendiriji rolik Skate

  Göçürilýän konki go carük trolleýsi agyr zatlaryň nirä göçürilmeli ýerinde ulanylyp bilner.Skükleriň aňsatlyk bilen ýerleşmegine mümkinçilik berýän rolikli rolik ýa-da jak bilen ýük göterilip bilner.Uly diametrli möhürlenen neýlon rolik, hereketiň aňsatlygyny üpjün edýär we ýüküň ýaýramagyny üpjün edýär, ýokary hilli poly ýokary nokatlaryň we ýagyň / ýagyň hapalanmagyndan goraýar.Tigirler mugt hyzmat edýär we götermek we ýerleşdirmek aňsatlygy üçin tutawaçlar bilen enjamlaşdyrylandyr.
  Hereket edýän we aýlanýan harytlara degişlidir.Bu önüm ýokary hilli pes ugleroddan ýasalan polat önümçiligini ulanýar

 • 10 Ton Hydraulic Tire Bead Breaker ruck combi style tire bead breaker with pump

  10 tonna gidrawlik teker monjuk döwüjisi nasos bilen teker monjuk döwüjisi

  LANDER # 6125 (LDTC-05) Gidrawlik teker monjuk döwüjisi toplumy 10 000 funt bilen sekuntda monjuklary döwýär.güýç.Oba hojalygynyň tigirlerinde we 5 ″ Maks bilen bir, iki we üç bölekli ýük awtoulag tekerlerinde we tekerlerinde ulanmak üçin ajaýyp.Eňegiň açylmagy.

 • Manufacturer wholesale 50t screw jack 3.2t-100t mechanical screw jack

  Öndüriji lomaý 50t nurbat jak 3.2t-100t mehaniki nurbat jak

  Nurbatlar demir ýol ulaglaryna hyzmat etmek, magdanlar, gurluşyk in engineeringenerçilik goldawy, agyr zatlary umumy götermek we düşürmek üçin ulanylýar.Göçme, saklamak aňsat we ulanmak ygtybarly bolany üçin, ykjam götermek amallarynda giňden ulanylýar.Mysal üçin, demir ýol ulagy götermek maksadyna ygtybarly we ygtybarly ýetmek üçin ok obasyny we polat şöhle gurluşyny çalşyp biler.

 • mechanical jack

  mehaniki jak

  Mehaniki Jek / Rack Jek
  El bilen işleýän polatdan ýasalan gap, mehaniki geçiriş prinsipi bilen işlenip düzülendir. Bu abatlamakda we goldamakda we ş.m. ulanylýan iň oňat göteriji gurallaryň biridir. Tizligi götermek ýa-da peseltmek gözegçilik astynda,
  Mundan başga-da, nebit syzanda beýikligi we tizligi peselýän umumy gidrawliki jaklaryň ýetmezçiligini ýeňip geçýär.

 • 3 ton portable manual hydraulic trolley wheel floor jack for car

  Awtoulag üçin 3 tonna göçme el bilen gidrawlik trolleý tigirli pol

  Bu hünärmen pol, garaageslarda we senagat ussahanalarynda gündelik ulanmak üçin gurlupdyr.
  1. çeýe dişli görnüşli nurbat klapan bilen agyr ýük we çalt götermek.
  2. polirlenen hrom silindrli goçlar we ýokary hilli möhürler uzak ömri üpjün edýär
  ýag syzmazdan.
  3. Çydamlylygy we ygtybarlylygy üçin Robert kebşirleýji raf.
  4. durnuklylyk we howpsuzlyk üçin skit rezin pad bilen agyr ýükli eýer.
  gidrawlik jak, pol jakasy, gidrawlik pol