Önümler

 • 4X4 off road recover 20″ 33″ 48″ 60″ hi lift Farm Jack

  4X4 ýoldan 20 ″ 33 ″ 48 ″ 60 ″ ýokary göteriji ferma Jek

  4 × 4 ýa-da 48 ″ 60 ″ Fermer Jek üçin dikeldiş jek.Bahalandyryldy

  Islendik fermada, durmuş ýörelgesinde köp ulanylýar we 4 × 4-de islendik başdan geçirmeler üçin hökmany zat

  Gradeokary derejeli polatdan gurlan we hil we berklik üçin takyk standartlara laýyklykda gurlan

  Uzyn dowamly gutarmagy üpjün etmek we posuň öňüni almak üçin ýokary hilli boýag ulanylýar, aňsat arassalanmak üçin ýag, ýag we hapa çydamly.

  Düzülip bilinýän ýokarky gysgyçlar, dik polat standartynyň islendik ýerinde gysyp biler

  Götermek üçin tutawaç rahatlyk we has gowy tutmak üçin rezin reňkli tutawaçdyr

 • Supply 1-50 Ton Hydraulic bottle jack adjustable good quality jack

  1-50 tonna gidrawlik çüýşäni sazlap bolýan gowy hilli jak bilen üpjün ediň

  * Material: Esasan # 45 polat, çoýun.
  * Funksiýa: Awtoulag abatlanylanda ulanmak.
  * Aýratynlyk: Mini we göçme.
  * Dürli müşderileri kanagatlandyrmak üçin dürli bahalar, reňkler we moda dizaýnlary bar.
  * Univershliumumy görnüş, özleşdirilen.
  * Qualityokary hilli we amatly baha.
  * Çalt eltmegiň wagty.

 • Air Hydraulic Jack Truck Repair Pneumatic Hydraulic Floor Jack 80 Ton

  Howa gidrawlik Jek ýük awtoulagyny abatlamak Pnewmatik gidrawlik pol Jek 80 tonna

  Howa gidrawliki, şeýle hem gidrawlik jak, pnewmatik gidrawlik jak, pnewmatik awtoulag jak, gysylan gazy güýç hökmünde kabul etdi, 50 tonnalyk gidrawliki suwuk basyş we teleskopik gidrawlik silindr bilen birleşdirilen täze görnüşli pnewmatik gidrawlik göteriji enjamdyr. kiçi göwrümli, ýeňil agramly, aňsat işlemek, wagt tygşytlamak, zähmet tygşytlamak, uly kuwwat we ş.m. artykmaçlyklary awtoulag, traktor we ş.m. bejermekde ulanmak üçin amatly.

 • Portable 3 ton Lifting Car Air Bag Jack Pneumatic Bag Jack

  Göçme 3 tonna göteriji awtoulag howa ýassygy Jek Pnewmatik halta Jek

  Pnewmatik gidrawlik önümleri, gysylan gazy güýç, suwuk basyş we täze göteriji enjamyň teleskopik gidrawliki silindri hökmünde ulanmak, ajaýyp dizaýny, kiçi göwrümi, ýeňil agramy, işlemegi aňsat, wagt we energiýa, beýik göteriji tonnajy , likwidlilik götermekde giňden ulanylýar, esasanam awtoulaglar, traktorlar we beýleki transport abatlaýyş pudagy üçin amatly.

 • PA Mini Electric Wire rope hoist PA200-PA1200 high speed electric winch hoist

  PA Mini Elektrik Simli ýüp göteriji PA200-PA1200 ýokary tizlikli elektrik şnur göteriji

  Faseeke fazaly hereketlendirijili PA görnüşli kiçi elektrik göteriji zawodlarda, magdanlarda, oba hojalygynda, elektrik energiýasynda, gurluşyk meýdançasynda, duralgada we ammarlarda maşynlary oturtmak, ýükleri götermek, ýük awtoulaglaryny düşürmek we düşürmek üçin ulanylyp bilner.

 • 5Ton 10Ton building materials lifting machine construction electric wire rope hoist

  5Ton 10Ton gurluşyk materiallary göteriji maşyn gurluşyk elektrik simleri götermek

  Model CD, MD Wirerope Electric Hoist kiçi göwrümli göteriji enjam bolup, ýekebara, köprä, gantry we gol kranlaryna oturdylyp bilner. Az salym üýtgedilse, çeňňek hökmünde hem ulanylyp bilner. Zawodlarda, magdanlarda giňden ulanylýar. , portlar, ammarlar, ýük saklanýan ýerler we dükanlar, iş netijeliligini ýokarlandyrmakda we iş şertlerini gowulandyrmakda möhümdir.
  Model CD Elektrik göterijisi adaty programmany kanagatlandyryp bilýän diňe bir adaty tizlige eýe. Model MD Electric Hoist iki tizligi üpjün edýär: adaty tizlik we pes tizlik. Pes tizlikde takyk ýüklemek we düşürmek, çäge gutusyny berkitmek, tehniki hyzmat etmek mümkin. maşyn gurallary we ş.m. Şonuň üçin MDI Elektrik göterijisi Model CD-den has giňdir.

 • 500Kg – 1000Kg 220V Multifunctional KCD Electric Wire Rope Hoist Winch
 • Electric Chain Hoist 3 Ton 1 Ton Electric Chain Hoist

  Elektrik zynjyry göteriji 3 tonna 1 tonna elektrik zynjyry göteriji

  * Gabyk:
  1. “Maxload Electric Chain Hoist” ýeňil alýuminiý garyndy gabygyndan, ýeňil, ýöne gaty.
  2. Sowadyjy fin bilen, aňsat we çalt ýylylygy çykaryň.

  * Arakesme ulgamy:
  1. Magnit tormoz enjamy, ýokary göterijini gulplaň
  2. Mehaniki tormoz, goşa tormoz ulgamy, has ygtybarly.

  * Çäklendirmek:
  Howpsuzlyk üçin zynjyrlaryň artmagyny gadagan etmek üçin ýokary we aşak Limit Switch bilen.

  * Zynjyr:
  FEC G80 zynjyry, Originaaponiýadan getirilen Origina.Anti-pos we poslama garşy

 • Portable Lifting DHS Electric Chain Hoist electric hoist 1t 2t 3t 5t 10t

  Göçme göteriji DHS elektrik zynjyry göteriji elektrik göteriji 1t 2t 3t 5t 10t

  DHS görnüşli elektrik zynjyry göteriji ýeňil agramy we amatly aýratynlyklary saklady, el bilen zynjyr göterijini gowulandyrdy, göteriş tizligini we el bilen zynjyry ýokary göterip, ykjam, ýeňil agram, ýokary netijelilik, ulanmak aňsat artykmaçlyklary düzýär we el göterýär. we ýönekeý tehniki hyzmat.kiçi tizlikli material işlemek, enjamlary oturtmak, gurluşyk we magdançylyk we in engineeringenerçilik ugurlary üçin syýahat.ygtybarly we ygtybarly, ulanylyşyna ynanyp bolar.

 • 1 Ton 2 Ton 3t 5t 10t 20t 50t HS-VT Type Chain Block

  1 ton 2 ton 3t 5t 10t 20t 50t HS-VT görnüşli zynjyr bloky

  Biziň kompaniýamyz ýokary hilli zynjyr blokyny öndürmekde ýöriteleşendir.
  Model: VC-A
  - Göwrümi: 0,5 tonna-50 tonna
  - Standart götermegiň beýikligi: 3M
  - chainük zynjyry: G 80
  - Şahadatnama: CE GS şahadatnamasy
  - Ulanylyşy: gurnama enjamlary, göteriji harytlar, ammar ýüklemek we düşürmek, gurluşyk we ş.m.

 • 1 Ton 2 Ton 3t 5t 10t 20t 50t HS-D Type Chain Block

  1 ton 2 ton 3t 5t 10t 20t 50t HS-D görnüşli zynjyr bloky

  Has ýeňil agram, ýokary netijelilik we has ykjam ululyk.
  Patentlenen Artykmaç çäklendiriji enjam bilen elýeterli
  Umuman ömrüňi uzaltmak üçin has gowy dizaýn we kämilleşdirilen bezeg.
  Howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin ikinji derejeli duralga bilen ýokary güýçli ahyrky duralga.
  Loadük göterilende azaltmak üçin dişli ulgam dizaýny
  Kepillik wagty: bir ýyl
  Gaplamak: standart eksport bukjasy ýa-da islegiňize görä
  Töleg: T / T;L / C we ş.m.
  Eltip bermek: Týanjin porty ýa-da talaplaryňyza görä, tölegden 30-35 gün soň

 • Manual Lever Hoist 1 Ton Chain Block 2 Ton Chain Hoist

  El bilen leňňer götermek 1 tonna zynjyr bloky 2 tonna zynjyr göteriji

  Daşarky zarbalara çydamly dişli korpus we el tigiriniň gapagy:
  Hookarlandyrmagyň iki tarapy galyň polat dişli korpus bilen örtülendir, iň ýokary tehnologiýa bilen işlenýär we güýçlendirilen tigir örtügi bilen örtülendir.Rulmanlaryň deňleşmegini saklamak we daşarky zarba garşy durmak üçin iň oňat görnüşi we berkligi bar.