Önümler

 • EA Endless Lifting Webbing or Round Sling with High Intensity

  EA Endokary dykyzlyk bilen tükeniksiz göteriji web ýa-da tegelek atyş

  Tegelek sapan, ýokary güýçli hem-de ýüküne zyýan bermeýän ähli maksatly göteriji slingdir.Agramy gaty ýeňil we hemme taraplaýyn çäksiz çeýe, oňaýsyz şekilli ýa-da gowşak ýükler göterilende-de dolandyrmak aňsat we çalt.EN 1492-2 öndürildi.

 • pallet truck

  palet

  Ownuk göwrümli gidrawliki enjam, tutawaç, wilka we tigirler bilen birleşdirilen el palet jakasy. Mehaniki enjamlary adam güýji bilen herekete getirmek üçin, aşa ýüküň goragyny üpjün etmek, artykmaç ýüküň öňüni almak, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak üçin içerki kömekçi klapan.Logistika, ammar, zawodlar, hassahanalar, mekdepler, söwda merkezleri, howa menzilleri, sport meýdançalary, stansiýa howa menzilleri we ş.m. giňden ulanylýar.

 • Electric Chain Hoist

  Elektrik zynjyryny ýokarlandyrmak

  DHS görnüşli elektrik zynjyry göteriji ýeňil agramy we amatly aýratynlyklary saklady, el bilen zynjyr göterijini gowulandyrdy, göteriş tizligini we el bilen zynjyry ýokary göterip, ykjam, ýeňil agram, ýokary netijelilik, ulanmak aňsat artykmaçlyklary düzýär we el göterýär. we ýönekeý tehniki hyzmat.kiçi tizlikli material işlemek, enjamlary oturtmak, gurluşyk we magdançylyk we in engineeringenerçilik ugurlary üçin syýahat.ygtybarly we ygtybarly, ulanylyşyna ynanyp bolar.

 • Chain hoist

  Zynjyr götermek

  zynjyr göteriji el zynjyry bilen aňsatlyk bilen dolandyrylýan göçme göteriji enjamdyr.Açyk howada we elektrik üpjünçiligi ýok ýerlerde götermek üçin amatly, bu HSZ zynjyry göteriji, HSC zynjyry göteriji, HS-VT zynjyr göteriji, VC-B zynjyr göteriji, CK zynjyr göteriji, CB zynjyr göteriji, SS zynjyr götermek we ş.m.

 • Tyre Bead Breaker

  Teker monjuk döwüjisi

  LANDER # 6125 (LDTC-05) Gidrawlik teker monjuk döwüjisi toplumy 10 000 funt bilen sekuntda monjuklary döwýär.güýç.Oba hojalygynyň tigirlerinde we 5 ″ Maks bilen bir, iki we üç bölekli ýük awtoulag tekerlerinde we tekerlerinde ulanmak üçin ajaýyp.Eňegiň açylmagy.